GLAZBENA ŠKOLA SOLIN  pokrenuta je 2008. godine u sastavu Gradske glazbe "Zvonimir" Solin s ciljem ostvarivanja sustavnog glazbenog obrazovanja djece i mladeži s područja grada Solina, u svrhu promocije i afirmacije kulture svih oblika glazbovanja na ovom prostoru.

 

 

             U prvoj školskoj godini 2008./2009. u Školi su otvoreni osnovni glazbeno - pedagoški programi za flautu, klarinet, saksofon, hornu, trubu, trombon, eufonij i udaraljke. Iako Škola zbog nedostatka adekvatnih prostora za rad nije dio državne institucionalne mreže glazbenog školstva, Plan i program rada Škole od samih su početaka u potpunosti usklađeni s nastavnim planovima i programima propisanima od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Od šk.god. 2010./2011. Gradskoj glazbi "Zvonimir" Solin se u organizaciji Škole priključuje i Kulturno - umjetničko društvo "Salona" Solin, nakon čega se otvaraju glazbeno - pedagoški programi za mandolinu i gitaru. 

          U šk.god. 2012./2013., u kojoj je otvoren i program glasovira, Školu je pohađalo 76 učenika u pet razrednih odjeljenja.  

                

 

              Iste školske godine učenici Škole po prvi put sudjeluju na Međunarodnom natjecanju učenika glazbenih škola Jadrana "Daleki akordi" u Splitu, na kojem osvajaju ukupno pet nagrada. U šk.god. 2013./14. u Školi je po prvi put od pokretanja formirano svih šest odjeljenja osnovne glazbene škole, a nastavu pohađa skoro stotinu učenika. Osim osnovnog predmeta - instrumenta, svi učenici pohađaju i nastavu solfeggia i glazbene teorije.               

                                          

 

           U Školi djeluju i brojni instrumentalni komorni ansambli, a posebno se uspješnim koncertnim nastupima ističu školski Puhački orkestar i Dječji zbor. U svom relativno kratkom, ali vrlo intenzivnom pedagoškom i umjetničkom radu, Glazbena škola Solin se profilirala kao relevantan kulturni čimbenik u našem gradu, koji je spreman u skoroj budućnosti postati jedan od temeljnih nositelja solinskog kulturnog i glazbenog života. Konačnim rješenjem prostornog pitanja i određenim kadrovskim nadopunama, Škola bi postala integralni dio hrvatskog glazbeno - obrazovnog sustava i samim time snažna produkcijska platforma za realizaciju značajnih projekata na području glazbene kulture i umjetnosti. Članstvo Hrvatske u Europskoj uniji Glazbenoj školi Solin otvara mogućnost međunarodne afirmacije putem brojnih kulturnih programa, čija realizacija, uz potporu lokalne zajednice, može značajno obogatiti naš duhovni prostor i približiti Solin suvremenim europskim kulturnim i umjetničkim krugovima.

 

 

 

            Svjesni smo da je ulaganje u djecu ulaganje u budućnost i ta nam je ideja najvažnija misao vodilja u našem pedagoškom radu. Svakodnevno nastojimo našim učenicima pružiti vrhunsku glazbenu naobrazbu, uz snažnu odgojnu i socijalnu komponentu, u nadi da će takvi napori stvoriti nove čuvare našeg kulturnog i umjetničkog identiteta i nositelje glazbene kulture u našem gradu, ali prije svega vrijedne, sposobne, moralne i odgovorne ljude koji će biti temelj napretka naše društvene zajednice.
         
          Ukoliko barem malo uspijemo u našim nastojanjima, naša će sreća i ponos biti neizmjerni...

JoomShaper